ANBI

Een aanvraag voor het verkrijgen van een culturele ANBI-status is ingediend.
Vooruitlopend op het daartoe te nemen besluit, verstrekken wij hier alvast de relevante informatie.

Naam: Stichting Grafisch Centrum Groningen
Contactgegevens: Warmoesstraat 41, 9724 JJ Groningen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling:

Dick Jeltes, voorzitter
Dik Edzes, penningmeester
vacature: secretaris
Anneke de Vries, lid
Corrie Jorna, lid

Kamer van Koophandel: inschrijvingsnummer 41009612

Datum van oprichting: 30-12-1970

BTW: De Stichting is vrijgesteld van BTW ( beschikking sociaal-culturele vrijstelling d.d. 27 mei 2013)

RISN: 805208756

Uittreksel uit de Statuten

- 2·
ArtikeI2 Doel---------------------------
1. De stichting heeft ten doel:----------------------

a. Het creëren en onderhouden van grafische en aanverwante:---------
expressiemogelijkheden door middel van ter beschikkingstelling van geoutilleerde-- 
werkruimte,het bieden van instructie en advies in de verschillende technieken.--

b. Het verrichten van alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de:---
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnenzijn.--------

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:------------

a. Het ter beschikkingstellen en onderhouden van grafische apparatuur en een---
grafische werkplaats.-----------------------

b. Het geven van advies en instructie omtrent het gebruik van grafische apparatuur.-

c. Het samenwerken met andere op dit gebied werkzame personen en instanties.--

d. Andere activiteiten die bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting.-----

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.------------------

Documenten:

Het laatst beschikbare jaarverslag, de financiële jaargegevens en de begroting voor 2015-2016 zijn hieronder te vinden.

Jaarverslag 2014

Financieel verslag 2014  

Begroting 2015-2016

Beleidsplan 2016-2020